Írjunk kézzel! Miért?

Egyesek már a kézírás haláltusájáról beszélnek, mondván, a mai internet- és számítógép-kultúrában az új technikai eszközök által szükségtelenné válik a kézzel történő információrögzítés. Gyerekeink tanuljanak az iskolában kézzel írni egyáltalán? Ha igen, miért? 

„… ha a technika el is sodorja a kézírást az életünkből,
az még művészetként tovább élhet.” Umberto Eco

A kézzel írt produktumok száma valóban csökken, s az információs szupersztrádán robogva még ráadásul jelentős külső hatások is befolyásolják. Tény, hogy a kézírás a számítógép-kultúra egyre jelentősebb térhódításával folyamatosan kiszorul a mindennapi tevékenységek közül. Ezt fogalmazza meg a kézírás művészetének alkonyaként az olasz író, esszéista Umberto Eco, felvetve, hogy a kézírás jelentősége ugyanakkor a gyakorlati funkcióról áttevődhet a tradicionális művészet státuszába.

Vagy fogalmazzuk meg MI-TE, hogyan kaphat új keretet a gyakorlati funkció az írásterápia által. Így már nem az a kérdés, hogy szükség van-e a kézírásra a számítógép-kultúrában, hanem hogy milyen lehetőségeket rejt magában a kézírás használata a személyiségfejlesztés, a stressz kezelés, a figyelem-koncentráció fejlesztése területén. A mában megteremtett jövő, a felnövekvő generáció múltjában hiányo(sságo)kat generál. A kézírás biológiai-emocionális-kognitív hatásmechanizmusának ismerete, az írástevékenység célzott előkészítése és fejlesztése kompenzálhatja azokat a hiányokat, amelyeket a Neumann-galaxis emberének kompetenciái megkívánnak.

A ma felelőssége, hogy a digitális kultúra
valóban lehetőség legyen gyermekeink számára.

A kézíráshasználat előnyeinek társadalmi megismertetését tűzte ki célul a Magyar Írásterápiás Egyesület, mely kiemelten fontos feladatának tekinti a diszgráfia-prevenciót és –szűrést is.

gyerek_irasjpgAz Egyesület nyáron kurzusokat indít szülőknek arról, milyen jelentősége van a kézírásnak a gyerekek gondolkodási képességének fejlődésében, milyen jeleket érdemes figyelni, miről árulkodnak a gyerekrajzok.

Bővebben: www.irasterapia.hu